مقایسه کابل های گرد و تخت


در این مقاله مقایسه کابل های گرد و تخت را خواهیم گفت
اغلب کابل ها به صورت گرد می باشند که عموما ساختاری مناسب است.با بررسی یک کابل معمول برقی گرد ساختاری را مشاهده می کنید که عموما به صورت دسته ای سیم عایق شده است که توسط چند لایه از سایر مواد”پرکننده” احاطه شده اند.
این لایه ها به منظور تامین ساختاری گرد و همچنین برای کاهش گرمایش اصطکاکی در حین حرکت کابل در نظر گرفته می شوند.این سیم ها و لایه های پر کننده به وسیله یک روکش بیرونی احاطه شده اند که آنها را در کنار یکدیگر نگه داشته و تا حدودی وظیفه محافظت شان را در برابر اشیا خارجی بر عهده دارد.
با وجود آنکه کابل های گرد برای مصارف عمومی معمولا مطلوب می باشند،ولی نقطه ضعف های خاصی در ساختار آنها نیز وجود دارد.
با توجه به استفاده از این لایه های متعدد شامل سیم ها،عایق،پرکننده ها کار دفع حرارت از سیم ها در کابل گرد با دشواری مواجه می باشد. علی رغم تلاش های انجام شده برای کاهش این گرمایش ، هنوز گرمایش اصطکاکی ایجاد شده در درون کابل ناشی از حرکت های متناوب تکراری به عنوان یک مفصل به قوت خود باقی است.
به این مورد باید تغییر امپدانس الکتریکی کابل را در صورت جابجایی هادی ها نسبت به یکدیگر نیز افزود.در کابل های تخت هر هادی با هادی های مجاور خود به صورت موازی قرار میگیرد تا ساختار تخت محفوظ بماند.برخلاف کابل های گرد،هادی های کابل تخت در روکش در برگیرنده آنها حرکت نمی کنند و بدین ترتیب کیفیت پارامترهای الکتریکی آنها ثابت باقی می ماند.
همچنین هادی ها در کابل تخت همگی دارای ابعاد فیزیکی و الکترونیکی یکسانی هستند بنابراین سیگنال و تاخیرات زمانی متغییربین سیگنالها در این نوع ازکابل به حداقل خود می رسد

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off