تولید برق با انرژی خورشیدی


تولید برق با انرژی خورشیدی از دو روش اصلی امکان پذیر است : روش استفاده از حرارت خورشیدی و روش دیگر استفاده از صفحات خورشیدی فتوولتاییک است.
انرژی خورشیدی منحصربفرد ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین است.
انرژی خورشیدی تکنولوژی هست که نور و گرما خورشید را تحت کنترل خود درمیاورد و به‌ وسیله آن تکنولوژی‌هایی همچون گرمایش خورشیدی، انرژی حرارتی خورشیدی، نیروگاه نمک مذاب، فتوسنتز مصنوعی، تولید سوخت و انرژی الکتریکی راه‌اندازی می کند.
روش های تولید برق با انرژی خورشیدی
1- نیروگاههای حرارتی خورشیدی که به 5 دسته تقسیم بندی می گردند:
نیروگاههای سهموی خطی (Parabolic Trough): در حال حاضر تکنولوژی نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از متمرکز کننده‌ی سهومی خطی، قابل توجه‌ ترین روش در بین روش‌های حرارتی- برقی برای تولید انرژی تجدیدپذیر می‌باشد.
نیروگاههای دریافت کننده مرکزی (CRS): این سیستم شامل مجموعه ای از آینه هایی است(هلیوستات) که هر یک بطور جداگانه انرژی خورشید را متمرکز و به برج دریافت کننده مرکزی منتقل می کنند.
نیروگاههای بشقابک سهموی (Parabolic Dish): در این سیستم، نور خورشید در یک نقطه کانونی متمرکز می‌شود و یک موتور استرلینگ انرژی حرارتی این تشعشع تمرکز یافته را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و به کمک یک آلترناتور از این انرژی مکانیکی، الکتریسیته تولید می‌گردد.
نیروگاههای دودکش خورشیدی(Solar Chimney): اساس کار دودکش خورشیدی استفاده از اختلاف فشار ناشی از اختلاف دما است. این اختلاف فشار جریانی را در دودکش ایجاد می کند که موجب حرکت توربین، ژنراتور و تولید برق می شود.
نیروگاه کلکتورهای فرنل (Fresnel Collector): فرمول بندي آیینه های فرنل امروزه به اساس تکنولوژي ساخت کلکتورهاي فرنل تبدیل شده است که به عنوان یکی از روش هاي بروز در بهره برداري از انرژي خورشید، جهت مصارف نیروگاهی و غیر نیروگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
2- استفاده از صفحات خورشیدی فتوولتاییک که در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان پذیر می‌شود.

سلول‌های خورشیدی از نوع نیمه رسانا می‌باشند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته می‌شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتاییک می‌تابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختلاف پتانسیل بروز کرده و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها می‌گردد.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off