انواع روش های تولید برق


انرژی برق يکی از حياتی ترين نيازهای انسان معاصر است و در این مطلب به انواع روش های تولید برق پرداخته می شود.
نیروگاه آبی : نیروگاه های آبی برای تولید برق از نیروی جاذبه ی زمین و نیروی خورشید استفاده می کنند . به منظور توليد برق ، از حجم عظيمي از آب در جايي كه آب هاي جاري از سطوح بالاتر به سطوح پايين تر ، از ميان يك توربين عبور مي كنند ، استفاده مي شود . درحال حاضر 19 درصد برق کل دنیا توسط این نیروگاه ها تولید می شود.
نیروگاههای با سوختهای فسیلی : در یک نیروگاه سوخت فسیلی از انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت‌های فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت کوره، گاز طبیعی یا شیست قیری برای تولید برق استفاده می شود .
نیروگاه اتمی: نیروگاه های هسته ای دارای دستگاه هایی هستند که میتواند گرمای حاصل از واکنش هسته ای را از طریق ژنراتورها و توربین ها به انرژی الکتریکی تبدیل کند.
نیروگاه بادی: در این روش، با چرخاندن پره هایی که در معرض وزش باد قرار می گیرند، انرژی لازم به توربین های مولد منتقل می شود. در بعضی از کشورها نیروگاه های بادی را به صورت ترکیبی با دیگر نیروگاه های آبی، سوختی بکار می گیرند تا در زمان اوج مصرف، بتواند مکملی برای آنها باشد.
نیروگاه های بیولوژیکی: شیوه ی کار این نیروگاه درست شبیه نیروگاهی است که با سوخت فسیلی کار می کند. انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت زیستی به انرژی گرمایی تبدیل می شود و پس از تبدیل به انرژی حرکتی سرانجام به صورت انرژی الکتریکی در می آید.
مولد ئیدروژنی: تصور کنید که یک سوخت حرارتی آنقدر پاکیزه باشد که وقتی در اجاق خانه شما می‌سوزد نیازی به دودکش نداشته باشد. سوخت موتور یک وسیله نقلیه را در نظر بگیرید که آنقدر تمیز می‌سوزد که آب خارج شده از موتور آن قابل مصرف است. در این روش ئیدروژن به عنوان یک سوخت استفاده می شود که ابتدا باید از دیگر منابع انرژی تأمین شود.
نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمالی): در نیروگاه های زمین گرمایی چاه هایی با عمق 2000 متر یا 3000 متر حفر می شود و در کنار آن چاه دیگری حفاری می شود سپس آب را به درون چاه اول تزریق می کنند و بخار آب از چاه دیگر خارج می شود و با توربین هایی که در سطح زمین نصب می شود می توان از آن بخار آب داغ، برق تولید کرد.
نیروگاه خورشیدی: آخرین مورد از انواع روش های تولید برق به نیروگاه خورشیدی پرداختیم . در این روش از گرما و نور خورشید جهت تولید برق استفاده می شود .

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off