کابل مسی مهاردار هوایی


کابل مسی مهاردار هوایی چیست و کجا استفاده میشود
این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.
این کابل در مجاورت کابلهای فشار قوی استفاده می گردد و دارای روکش مقاوم ضد ترک (Anti Track) میباشند نیروی کشش کابل زیاد است که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد نیروی کشش متناسب تنظیم و طراحی می گردد
کابل مسی مهاردار هوایی در شبکه های محلی و روستایی به صورت نصب بر روی تیرهای نگهدارنده استفاده می گیرد و با کیفیت ساخت عالی و بدنه ی مقاوم در بازار تجهیزات برق و الکترونیک به فروش می رسد.
این کابل با 20 عدد زوج و سطح مقطع 0.6 میلی متر مربع قابل نصب بر روی تیرهای فلزی, چوبی یا بتنی می باشد و کابل با نیروی کششی بالا مناسب خطوط کابل مخابراتی و راه آهن است
کاربرد کابل مسی مهاردار هوایی
کابل خارج ساختمان – نصب بر روی تیرهای فلزی , چوبی یا بتنی – مناسب خطوط مخابرات و راه آهن – عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا – کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی – استفاده های عمومی مخابراتی – با نیروی کششی بالا

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off