کابل فرمان یا کابل کنترل


کابل فرمان یا کابل کنترل چیست ؟ جهت ارسال سیگنال های فرمان و کنترل در محیطهای صنعتی استفاده می شود
نابراین نیازی به عبور جریان های بالا نیست از این رو کابل فرمان یا کابل کنترل بیشتر در سطح مقاطع پایین کاربرد دارد
کابل فرمان یا کابل کنترل دارای کاربرد های گوناگون میباشند
کابل کشی در زیر زمین ( مانند کابل های زمینی )
کابل کشی در آب
کابل کشی در محل های که کابل کشی مشکل یا شرایط خاصی مانند احتمال ضربات مکانیکی وجود دارد
کابل کشی و استفاده در سیستم های حفاظتی
کابل فرمان از دو بخش هادی و عایق تشکیل شده است
نوع عایق به کار رفته در کابل کنترل این نوع کابل را در برابر ضربات فیزیکی و فشار های زیاد مقاوم کرده به همین دلیل از کابل فرمان در کابل کشی زیر زمینی و کابل کشی در آب استفاده میشود این نوع کابل مقاوم در برابر فشار و نفود آب میباشد
در کانال ها به دلیل اینکه فشار مکانیکی زیادی به کابل وارد می شود و آب و مایعات ممکن است در کابل نفوذ پیدا کند باید از کابلی استفاده کرد که به راحتی نشکند و آب در آن نفوذ نکند. این ویژگی ها را در کابل فرمان می توان یافت
کابل فرمان یا کابل کنترل را میتوان در مکان های زیر استفاده کرد
معابر عمومی
تونل ها و کانال های زیز زمینی
کارگاه های ساختمانی که احتمال سقوط مصالح وجود دارد
کابل کشی از آب رودخانه ها به سمت دیگر رودخانه ها
پل های هوایی صنعتی و شهری و …
در تولید کابل فرمان از لایه های ویژه ای جهت محافظت در برابر نویزها و آسیب های مکانیکی می توان استفاده کرد
کابل کنترل با تعداد رشته های مختلف طراحی و تولید می شوند. این کابل ها می توانند سطح مقطع های مختلفی نیز داشته باشند.
انواع کابل فرمان یا کابل کنترل
کابل فرمان جهت انتقال جریان های الکتریکی کاربرد دارد یا جهت تبادل سیگنالهای کنترلی بکار میرود
کابل فرمان معمولا با تعداد رشته های بالا در کارخانه ها و کارگاه های ساختمانی و … به کار گرفته می شوند.
در بعضی مواقع با توجه به شرایط محیط نصب کابل ممکن است نیازمند استفاده از کابلهای فرمان با لایه های حفاظتی همانند شیلد یا زره باشیم
کاربرد کابل فرمان یا کابل کنترل یا کابل های ( کابل شبکه , کابل کواکسیال , کابل قدرت , کابل افشان , کابل آنتن و … ) متفاوت است

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off