دو شاخه برق و پریز برق


دو شاخه برق و پریز برق یکی از قطعات مرسوم برق کشی ، که در بیشتر سازه های کاربرد دارد
و هنگام جریان گرفتن از برق ، از رو سیم برق افشان که سر آن ها لخت بود به پریز وصل میکردند و به قیاس با دو شاخه امروزی بسیار خطر ناک و چراکه هر لحظه امکان برق رفتگی بود .
ترکیب دو شاخه :
گاها برای افراد معمولی سوال میشود که دو میله متصل به کله دو شاخه،چیست و بیشت کاربرد این دو میله برایشان سوال میشود
درواقع دو شاخه‌ها و پریزهای برق گاهی ترکیبی از اتصالات نری و مادگی هستند.
نکته :
گاهی پین‌ها یا پایانه‌های در اختیار گذاشته شده در پریز برق دارای جریان نیستند.
دو شاخه برق و پریز برق دستگاه‌هایی هستند که اجازه می‌دهند دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنند به منبع تغذیه جریان متناوب اصلی در یک ساختمان متصل شوند.
انواع دو شاخه برق و پریز برق :

دو شاخه برق و پریز برق :
ـ نرخ ولتاژ آمپر،
ـ شکل
ـ اندازه
ـ و نوع اتصال متفاوت هستند.

استاندارد های دو شاخه :
هر دو شاخه برق تولید شده دارای یک سری ضوابط و استاندارد می باشد و امروزه هر کشوری توسط استاندارد های ملی خود ، دو شاخه ، را تولید و بعداز تست و کسب کردن نمره استاندارد آن را وارد بازار فروش میکند .

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off