محافظ برق چیست


محافظ برق : محافظ ها ازجمله دستگاه هایی هستند که امروزه پس از خریدن یک وسیله برقی از طرف فروشنده پیشنهاد خرید آن ها را میدهند.
این دستگاه با عملکردی که دارد میتواند جلوی ضرر و آسیب دیدن وسایل برقی در هنگام رعد و برق و… شود
شاید بسیاری از ما فکر می‌کنیم که محافظ ولتاژ مترادف باچند راهی برق است و چند شاخه هم یک رابط یا چند راهی فانتزی است که به کابل برق متصل بوده و یک خروجی را به طور مثال به شش خروجی تقسیم می‌کند .

هشدار : سه،راهی را بامحافظ برق اشتباه،نگیریم

امروزه اشتباهی که از سوی خریداران انجام میشود مربوط به خرید سه راهی بجای محافظ است و محافظ برق ولتاژ چیزی فراتر یک سه راهی برق،ساده بوده و نقش مهمی را در نگهداری دستگاه‌های الکترونیکی نظیر کامپیوتر و لپ تاپ بازی می‌کند.

وظیفه محافظ :
یکی از نکات اصلی مربوط به وظیفه و عملکرد محافظ می باشد محافظ ولتاژ را شناسایی ولتاژ بیش از حد و منحرف کردن الکتریسیته اضافی به سیم اتصال به زمین منتقل میکند به همین دلیل است که همه‌ی محافظ‌ های ولتاژ باید دارای پین اتصال به زمین باشند.
نکته :
پین سوم روی دو شاخه محافظ یا اتصال‌های فلزی بالا و پایین روی آن و به یک پریز دارای اتصال به زمین متصل شوند تا کارکرد درست خود را داشته باشند
کابل برق محافظ ها با توجه به انواع و کاربرد های محافظ های برق متفاوت میباشد

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off