شناسائی کابل های برق


شناسائی کابل های برق بر اساس حروف اختصاری : برای شناسائی کابل ها از حروفی استفاده می شود که روی کابلها نوشته شده است
برخی از این حرف طبق استاندارد های شناسائی کابل های برق به شرح زیر می باشد

V.D.E آلمان:
کابل با هادی مسی N
کابل با هادی ألومینیوم NA
علامت عایق پرتودور میباشد Y
علامت ورق متالیزه میباشد H
سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی T
حفاظت فولادی نواری شکل R
حفاظت فولادی نواری شکل B
زره از سیم تخت فولادی F
حفاظت فولادی نواری شکل برای محکم کردن زره Gb
سیم صفر در کابل های فشار ضعیفC
غلاف از مفتول های نازک مسی دور تا دور کابلCW
غلاف سربی K
غلاف خارجی دوبل A
کابل با سه غلاف سربی E
روکش کمربندی پرتودور Y
هادی یک رشته و دایرهای میباشد E
هادی چند رشته M
هادی بشکل مثلث S
کابل همراه با یک رشته به رنگ سبز و زرد J

مثال: روی کابلی نوشته شده K w 1/60 -Nyre مشخصات آن چیست؟
هادی از جنس مسN
V.C روکش هادی از جنسY
V.C روکش کمربندی از جنسY
هادی بشکل دایره میباشد.(سطح مقطع کابل)R
هادی یک رشته و مفتولی میباشد E
حداکثر ولتاژ مجاز بین دو فاز 600 تا 1000 ولت میباشد
شناسائی کابل ها بر اساس رنگ عایق: برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیم های کابل از یکدیگر، عایق سیم های هادی را در رنگ های مختلف انتخاب آلمان را نشان می دهد. VDEمی کنند.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off