کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف


کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف و نحوه استفاده از این نوع کابل ها
ولت کابلهای 1000 این کابل ها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار میگیرند.
به کابل های با ولتاژ بیش از 1000 ولت یا کمتر کابل فشار ضعیف میگویند 1000 فشار متوسط و به کابل های با ولتاژ نامی کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.
در انواع 20 اغلب کابل های فشار متوسط جهت ولتاژ های قدیمی تر و در بعضی پست های موجود هنوز هم از کابل های روغنی استفاده می گردد.
کابلهای روغنی : در بعضی از کابل ها عایق هادی ها کاغذ می باشد؛ ابتدا ذرات بخار و هوای داخل کاغذ را گرفته و به روغن که عایق خوبی به این کاغذها کاغذ ، می باشد آغشته می کنند.
ضخامت کاغذها بسیار کم است و دور هر هادی چندین دور پیچیده می شود اشباع شده می گویند. روی نوار روغنی یک کاغذ متالیزه از جنس آلومینیم می پیچند که وظیفه دارد میزان مغناطیسی اطراف هر هادی را محدود نموده و از اثر آن روی میدان مغناطیسی فاز دیگر بکاهد.
از کابل های روغنی بیشتر در فشار متوسط استفاده می شود و بعلت گرانی خود کابل و همچنین مفصل و سر کابل در فشار ضعیف بندرت استفاده می شود.
ممکن است بجای یک غلاف سربی از سه غلاف که بدور هر فاز پیچیده شده استفاده شود در این صورت به ان کابل روغنی سه غلافه می گویند.
امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی ، بویژه در فشار ضعیف بوسیله کابلها انجام میگیرد.
البته برای انتقال انرژی الکتریکی کابل فشار متوسط و کابل قوی ضعیف نیز در برخی موراد از کابل های مخصوص استفاده میشود. کاربرد کابلها در تاسیسات الکتریکی بسیار وسیع و دارای اهمیت زیادی است.
کارخانجات کابل سازی انواع بسیار زیادی از کابلها را برای مصارف عمومی و خصوصی ( کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف ) تولید میکنند. همچنین صدها هزار نفر تخصص با مهارت های مختلف در بخش های گوناگون این صنعت مشغول بکار هستند.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off