سیم کواکسیال


سیم کواکسیال یا کابل کواکسیال : دو لایه ای می باشد در مقطع های مختلف کاربرد دارد لایه اول اول مربوط به سیم اصلی است که در درگاه آن قرار میگیرد و لایه دوم کابل کواکسیال به بدنه دستگاه وصل میشود.

موارد استفاده سیم کواکسیال یا کابل کواکسیال :
ـ وسایل صوتی
ـ وسایل تصویری

نکته مهم:
سیم کواکسیال وظیفه دارد که سیگنال های تصویری و صوتی را به دستگاه برساند و عدم محافظت درست از سیم ،منجر به خرابی آن میشود و این خرابی میتواند بعلت بریدگی و سوختگی سیم باشد.

اتصالات فیشی کابل کواکسیال:
این نوع اتصال فیشی سبب رسانش بهتر می شود و سیم کواکسیال باید درون سوکت فیشی قرار بگیرد و این اتصال نباید همراه با لحیم کاری و چسب باشد.

نکته:
برای اتصال فیش به یک وسیله گیرنده (آنتن) به یک وسیله نمایشگر( تلوزیون) دو عدد فیش با رویه آلمینیومی لازم است و نکته مهم این که اولین لایه نازک سیم کواکسیال باید به سیم فیشی اتصال پیدا کند

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off