سیم کشی ساختمان


سیم کشی ساختمان و سیم کشی تلفن یکی از اقدامات مهم در ساختمان و نقشه سیم و کابل ساختمان است
سیم کشی در ساختمان به دو شیوه تجاری و مسکونی انجام میشود و معمولا سیم کشی تجاری نسبت به سیم کشی مسکونی راحت تر و کم هزینه تر انجام میشود.
انواع سیم کشی ساختمان :

انواع سیم کشی در سازه های تجاری و مسکونی به دو روش صورت میگیرد:
ـ سیم کشی توکار( یعنی سیم در زیر گچ قرار میگیرد )
ـ سیم کشی روکار( یعنی سیم روی گچ قرار میگیرد)

ویژگی سیم کشی توکار :
سیم کشی های تو کار به دلیل پنهان بودن سیم کشی زیر گچ از ظرافت و زیبایی بسیاری برخوردار است و با کانال کشی در زیر برق انجام می شود(خرطومی) .

معایب سیم کشی توکار :
یکی از مهمترین معایب سیم کشی توکار این است که در صورت نقص سیم یا بریدیگی سیم احتمال آسیب دیدگی گچ از طرف برق کار ها دارد و بعضا برای در آوردن سیم و جایگذین آن مسیر گچ را کنده کاری میکنند و این میتواند به ظاهر دکوراسیون داخلی منزل خدشه وارد کند.

ویژگی سیم کشی روکار :
امروزه برای استفاده از سیم کشی روکار از کانال های مربعی شکل طویلی استفاده میکنند و سیم را در آن قرار میدهند و از مهمترین ویژگی آن ، درهنگام بروز مشکل دیگر لازم نیست به گچ اسیبی برسد.

معایب سیم کشی روکار :
احتمال برخورد اشیا به کانال مربع شکل سیم کشی و در نتیجه بریدن سیم و احتمال خطر برق گرفتگی.

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off