عیب یابی سیم کشی برق


عیب یابی سیم کشی برق دارای مراحلی می باشد که به آن خواهیم پرداخت
1 _ فیوز برق ساختمان :
ابتدا به سراغ فیوز ها می روید چون با بررسی فیوز برق متوجه خواهیم شد به دلیل اتصالی برق بوده یا قطعی کلی شبکه برق . در صورت قطعی فیوز برق دو مورد وجود دارد
فیوز برق مشکل پیدا کرده و باید تعویض شود
فیوز به دلایل اتصالی داخلی منزل یا اداره قطع شده که بهتر است توسط برقکار بررسی شود
توجه : در صورت نیاز به تعویض فیوز بهتر است فیوز جدید با همان مشخصات قبلی تهیه شود
2 _ سیستم روشنایی باید بررسی شود اما چطور ؟
ممکن است در هنگام بررسی لامپ ها و کلید ها به همان مورد بر بخورید که باعث اتصالی و قطعی برق شده است در این حالت کلید ، سرپیچ را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض شود
3 _ روشنایی ساختمان :
در صورتی که مشکل از روشنایی نبود به سراغ پریزها بروید چون در خانه تعدادی لوازم برقی وجود دارند که همیشه به برق پریز وصل هستند به همین دلیل با بررسی میتوان فهمید مشکل از پریزها بوده یا نه.
ممکن است به دلایل مانند رطوبت ، شل شدن پریز یا سیم ، اتصالات داخل پریز و … داخل پریز اتصالی یا قطع شده باشد . حتما با فازمتر مشکل عیب
یابی را چک کنید . حتما قبل از چک کردن کلی برق را قطع کنید
4 _ سوخته شدن سیم های ساختمان :
ممکن است به دلایل ولتاژ بالا ، کهنه شدن و فرسودگی سیم ها و رطوبت شدید ، قسمتی یا تمام سیم های ساختمان بسوزد . که با بررسی سیم کشی ساختمان میتوان متوجه علت شد
5 _ سه فار شدن برق ساختمان
رق ساختمان شهری سه فاز می باشد اما در صورتی که از شوفاژ خانه یا دستگاه های پر مصرف بیش از حد استفاده شود اقدام به دریافت کنتور سه فاز می کنند که به همین علت فاز قطع شده و تمام لوازم برقی قطع خواهند شد . در این صورت باید تابلو برق بررسی شود و فاز قطع شده وصل شود

0
0
image
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/wp-content/themes/hazel/
http://treethemes.net/themes/hazel/demo3/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home2/treethemes/public_html/themes/hazel/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
off
off